Асоціація психіатрів України

 ПРО АСОЦІАЦІЮ ПСИХІАТРІВ УКРАЇНИ 

  Асоціація психіатрів України (АПУ) - це неурядова некомерційна організація, що займається питаннями психіатрії та професійного навчання в цій області.

  Протягом останніх років АПУ стала безсумнівним лідером серед подібних організацій в Східній Європі і Центральній Азії. Асоціація є інформаційним центром для психіатрів, медичних сестер, психологів, юристів і політиків, що працюють в області психічного здоров'я і реформ охорони здоров'я.

  АПУ будує свою роботу на співпраці з регіональними відділеннями. Асоціація працює згідно виборному принципом органів управління, відповідно до принципу відкритості, періодичної звітності, колективного управління і несе персональну відповідальність.

  Керуючими органами АПУ є З'їзд, Координаційна рада, Правління та Ревізійна комісія.

  За період свого існування АПУ істотно розширила свої представництва в Україні: в даний час існує 31 відділення Асоціації, які включають понад 800 членів.

  Важливим напрямком діяльності АПУ є подолання інформаційної відособленості, від якої потерпають українські професіонали в галузі психічного здоров’я.

  Основними завданнями Асоціації є:

-встановлення і розвиток професійних, інформаційних та інших зв'язків між законодавчими, громадськими та іншими представництвами і організаціями (включаючи іноземні та міжнародні організації);

- розвиток сучасних підходів в професійному навчанні;

-розвиток дослідницьких програм, спрямованих на вивчення психічного здоров'я і психічних захворювань, сучасних прогресивних методів діагностики, лікування і реабілітації пацієнтів;

-розробка (спільно з законодавчими відомствами або незалежно) програм і планів, спрямованих на розвиток спеціалізованих служб для населення; участь у створенні відповідних нормативних документів;

-підтримка громадських організацій і окремих осіб, зайнятих у сфері психічного та психологічного здоров'я і забезпечення професійних і етичних цінностей в цій сфері;

-допомога психіатричним пацієнтам і жертвам психіатричних зловживань;

-підтримка пріоритетів гуманізму і людських цінностей в національній психіатричній науці і практиці.

  Фінансову основу Асоціації складають гранти з боку різних міжнародних, національних та приватних благодійних фондів, організацій та іноземних посольств, акредитованих в Україні.